43. Panel NATO STO/CSO/SCI zasedal v Brně

Pravidelné zasedání, které v letošním roce proběhlo v ČR a v gesci Vojenského výzkumného ústavu, s. p. se uskutečnilo ve dnech 6. – 10. 5. 2019. Organizací a zabezpečením této akce byla pověřena Sekce elektronického boje a maskování, jmenovitě skupina maskování a klamání v čele s jejím vedoucím Ing. Jiřím Plachým, CSc.

Dlouhodobým posláním panelu SCI je rozšířit znalosti o pokročilých systémech, konceptech, integraci, technických novinkách a technologiích napříč spektrem vojenských platforem a operačních prostředí, aby byla zajištěna nákladově efektivní schopnost aliančních misí.

V rámci tohoto zasedání proběhlo také ve dnech 7. – 8. 5. 2019  Sympozium „Signature Management“ jehož hlavními cíli bylo představit a diskutovat mezi státy NATO nedávné pokroky v oblasti „Signature Management“ (resp. Maskování a klamání).

Sympózium, které pokrylo všechny vojenské technologie maskování a klamání proti moderním senzorům, bylo rozděleno do tří sekcí, ve kterých si účastníci vzájemně vyměnili názory a poznatky z hlediska vojenských aspektů a priorit o maskování a klamání v současnosti a také o roli vědeckého výzkumu v něm. Dále o nových poznatcích ve výzkumu a vývoji moderních maskovacích a klamných prostředků a v neposlední míře také diskutovali na téma pokročilých metod hodnocení, validace, modelování a výpočtů maskovacích a klamných prostředků.