Uzavřena nová rámcová smlouva s UO

Rektor Univerzity obrany brig.gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. a ředitel Vojenského výzkumného ústavu, s . p. Ing. Pavel ČUDA, Ph.D podepsali 21. ledna 2019 rámcovou smlouvu o spolupráci.

Obě strany se dohodly, v dalším období, na spolupráci v oblasti procesů představujících vědecké studie, výzkumné a vývojové projekty s uplatněním nejmodernějších pracovních postupů, technických a technologických prvků a řešení ve vztahu k obranným a bezpečnostním technologiím a v oblasti zpracování závěrečných prací studentů Univerzity obrany a na tzv. studentských projektech, včetně praktického ověřování vyprodukovaných výsledků.