Udělení rezortního vyznamenání Ministerstva obrany zaměstnanci VVÚ

Vyznamenání bylo plk. Švecovi uděleno na návrh Rektorky – velitelky a vrchního praporčíka Univerzity obrany (UO) u příležitosti ukončení jeho příkladné vojenské kariéry z pozice Zástupce Rektora Univerzity obrany – velitele posádky Brno. Dle vyjádření vrchního praporčíka UO se plk. Švec v průběhu kariéry těšil neobyčejné důvěře poddůstojnického a praporčického sboru díky svému přístupu, velitelským zkušenostem a nadhledu a má významný podíl na rozvoji poddůstojnického a praporčického sboru.

Jmenovaný má významný přínos k rozvoji chemického vojska Armády České republiky. V průběhu vojenské kariéry mimo jiné působil na pozici velitele 31.prchbo v Liberci. Účastnil se tří zahraničních operací na území Kuvajtu a Afghánistánu a působil na zahraničním pracovišti mezinárodního velitelství NATO ve Velké Británii.

Odkaz na článek: Před 106 lety legionáři odpřisáhli věrnost vznikající republice. Vojáci svátek oslavili nástupem na Vítkově. Autor: Pavel Křemen