VVÚ je řešitelem přípravného projektu „Synergistic effects of hybrid material systems for blast and ballistic protection“, který je spolufinancován Jihomoravským krajem

V rámci projektu Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III Vojenský výzkumný ústav, s. p. získal dotaci na realizaci přípravného projektu, jehož cílem bylo podání návrhu mezinárodního projektu s názvem „Synergistic effects of hybrid material systems for blast and ballistic protection“ v rámci výzvy EDF-2023-RA-SI-MATCOMP-HPM Evropského obranného fondu. Partnerem projektu je Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.