Aktuality

Zemřel emeritní ředitel VVÚ, s. p.

Vážení zaměstnanci, spolupracovníci, přátelé, se smutkem v srdci Vám oznamujeme, že dne 30. června 2019 nás náhle opustil emeritní ředitel  Vojenského výzkumného ústavu a ředitel Vojenského technického ústavu ochrany v letech 1996 - 2002 a 2005 - 2007                                               pan Ing. Milan ŠOBR, CSc. Čest jeho památce.      

Odvolání z funkce

​Dne 7. června 2019 ředitel VVÚ, s. p., Ing. Pavel ČUDA, Ph.D, odvolal z funkce statutárního zástupce ředitele - manažéra strategických projektů Ing. Pavla MUŽÁKA.

43. Panel NATO STO/CSO/SCI zasedal v Brně

Pravidelné zasedání, které v letošním roce proběhlo v ČR a v gesci Vojenského výzkumného ústavu, s. p. se uskutečnilo ve dnech 6. – 10. 5. 2019. Organizací a zabezpečením této akce byla pověřena Sekce elektronického boje a maskování, jmenovitě skupina maskování a klamání v čele s jejím vedoucím Ing. Jiřím Plachým, CSc. Dlouhodobým posláním panelu SCI je rozšířit znalosti o pokročilých systémech, konceptech, integraci, technických novinkách a technologiích napříč spektrem vojenských platforem a operačních...

VVÚ, s. p. uzavřel smlouvu s MO ČR na pořízení 80 kusů S-LOV-CBRN

Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval společně s ředitelem Vojenského výzkumného ústavu Pavlem Čudou podepsali 30. 8. 2018 smlouvu na dodávky celkem 80 lehkých obrněných vozidel (LOV) Iveco pro chemické specialisty Armády České republiky. Do výzbroje AČR pak dva typy těchto vozidel: S-LOV-CBRN I a S-LOV-CBRN II, po 40 kusech v celkové hodnotě 5,111 mld. Kč s DPH dodá náš ústav v letech 2020-22.