Aktuality

Uzavřena nová rámcová smlouva s UO

Rektor Univerzity obrany brig.gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. a ředitel Vojenského výzkumného ústavu, s . p. Ing. Pavel ČUDA, Ph.D podepsali 21. ledna 2019 rámcovou smlouvu o spolupráci. Obě strany se dohodly, v dalším období, na spolupráci v oblasti procesů představujících vědecké studie, výzkumné a vývojové projekty s uplatněním nejmodernějších pracovních postupů, technických a technologických prvků a řešení ve vztahu k obranným a bezpečnostním technologiím a v oblasti...

VVÚ, s. p. uzavřel smlouvu s MO ČR na pořízení 80 kusů S-LOV-CBRN

Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval společně s ředitelem Vojenského výzkumného ústavu Pavlem Čudou podepsali 30. 8. 2018 smlouvu na dodávky celkem 80 lehkých obrněných vozidel (LOV) Iveco pro chemické specialisty Armády České republiky. Do výzbroje AČR pak dva typy těchto vozidel: S-LOV-CBRN I a S-LOV-CBRN II, po 40 kusech v celkové hodnotě 5,111 mld. Kč s DPH dodá náš ústav v letech 2020-22.