Aktuality

Vojenský fond solidarity získal od státních podniků a příspěvkových organizací 550 tisíc

Jednání Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, která zajišťuje činnosti spojené s výkonem zakladatelské funkce u státních podniků a zřizovatelské funkce u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, využili v pondělí 9. prosince představitelé státních podniků, aby zástupcům Vojenského fondu solidarity předali symbolické šeky. Reagovali na Týden solidarity, ke kterému vyzval ministr obrany Lubomír Metnar, a celkovou částkou 550 tisíc korun obohatili fond, jenž pomáhá pře...

Novoroční přání ředitele

Vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych Vám co nejzdvořileji poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a srdečně popřál mnoho zdraví, spokojenosti, radosti a úspěchů v roce 2020. Ředitel ústavu Ing. Pavel ČUDA, Ph.D

Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury

Dne 12. září 2019 v areálu Poličských strojíren se uskutečnila prezentace a ukázka Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury. Cílem prezentace a praktických ukázek (workshopu) bylo představit účastníkům aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Minister­stva vnitra, Ministerstva obrany a Technologické agen­tury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organ­izací. Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizac...

VVÚ, s. p. navštívila NMO ČR

31. července 2019 navštívila VVÚ, s. p. náměstkyně pro řízení Sekce správy a  řízení organizací MO ČR  Mgr. Kateřina Suchoňová. Na krátkém brífingu se seznámila s managementem podniku, byla informována o historii podniku, vývoji jednotlivých pracovišť, o řešených projektech výzkumu a vývoje a aktuálním stavu některých významných zakázek. V doprovodu ředitele podniku Ing. Pavla Čudy, Ph.D. a vedoucích jednotlivých sekcí si poté prohlédla některá pracoviště podniku v areálu Brno...