Aktuality

43. Panel NATO STO/CSO/SCI zasedal v Brně

Pravidelné zasedání, které v letošním roce proběhlo v ČR a v gesci Vojenského výzkumného ústavu, s. p. se uskutečnilo ve dnech 6. – 10. 5. 2019. Organizací a zabezpečením této akce byla pověřena Sekce elektronického boje a maskování, jmenovitě skupina maskování a klamání v čele s jejím vedoucím Ing. Jiřím Plachým, CSc. Dlouhodobým posláním panelu SCI je rozšířit znalosti o pokročilých systémech, konceptech, integraci, technických novinkách a technologiích napříč spektrem vojenských platforem a operačních...

Uzavřena nová rámcová smlouva s UO

Rektor Univerzity obrany brig.gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. a ředitel Vojenského výzkumného ústavu, s . p. Ing. Pavel ČUDA, Ph.D podepsali 21. ledna 2019 rámcovou smlouvu o spolupráci. Obě strany se dohodly, v dalším období, na spolupráci v oblasti procesů představujících vědecké studie, výzkumné a vývojové projekty s uplatněním nejmodernějších pracovních postupů, technických a technologických prvků a řešení ve vztahu k obranným a bezpečnostním technologiím a v oblasti...

VVÚ, s. p. uzavřel smlouvu s MO ČR na pořízení 80 kusů S-LOV-CBRN

Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval společně s ředitelem Vojenského výzkumného ústavu Pavlem Čudou podepsali 30. 8. 2018 smlouvu na dodávky celkem 80 lehkých obrněných vozidel (LOV) Iveco pro chemické specialisty Armády České republiky. Do výzbroje AČR pak dva typy těchto vozidel: S-LOV-CBRN I a S-LOV-CBRN II, po 40 kusech v celkové hodnotě 5,111 mld. Kč s DPH dodá náš ústav v letech 2020-22.