Aktuality

Zlatý IDET 2023 – státní podnik VVÚ uspěl v soutěži

Státní podnik VVÚ získal ocenění Zlatý IDET 2023 za vystavovaný exponát „Vysoce citlivý detektor nervově paralytických látek DAPH“ a druhý Zlatý IDET 2023 za "Komunikační rušič STARKOM"

VVÚ pořádal pravidelné setkání expertní skupiny NATO STANAG 4569

Vojenský výzkumný ústav s. p. organizoval ve dnech 23.5.2023 – 26.5.2023 v Praze jednání expertní pracovní skupiny NATO STANAG 4569, které zajišťoval na základě smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené s Ministerstvem obrany ČR.

VVÚ součástí pracovního týmu projektu COMMANDS

Setkání 21 partnerů z celé EU se uskutečnilo v prostorách INTRACOM DEFENSE (Athény, Řecko). VVÚ, s. p. Brno je součástí pracovního týmu.

Ředitel VVÚ dr. Pavel Čuda převzal prestižní cenu "Novinka roku 2022" za přístroj DENPL-V

Vydavatelství MS Line s.r.o. jako zakládající člen Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a redakce časopisů Review pro obranný a bezpečnostní průmysl udělily prestižní cenu „Novinka roku 2022“ za přístroj DENPL-V, detektor pro vysoce citlivou detekci nervově paralytických látek.

Nový vysoce citlivý chemický detektor pro průzkumné a ochranné účely v AČR je připraven

V 1. čtvrtletí roku 2023 byly úspěšně dokončeny vojskové zkoušky zcela nového detektoru nervově paralytických látek (DENPL), který nahrazuje zastaralá řešení ruské výroby (např. GSA-12). Jedná se o výsledek výzkumu a následného vývoje sekce CBRN ochrany Vojenského výzkumného ústavu, s. p. (Brno) a prezentuje jeho schopnosti v oblasti SOTA technologií.

Podporujeme dárcovství krve.

Vojenský výzkumný ústav, s. p. se zúčastní SOUTĚŽE o pohár kapky krve VoZP aneb červená ze zelené. SOUTĚŽ vyhlásila Vojenská zdravotní pojišťovna a bude probíhat od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.

Vysoce mobilní komunikační rušič STARKOM u 53. pluku průzkumu a elektronického boje Armády České republiky

Dne 17. října 2022 byl uživateli 53. pluku průzkumu a elektronického boje předán 1. kus rušiče STARKOM, viz. ATM č. 22/2022.

VVÚ, sekce Materiálové inženýrství zhodnocuje vozidla pro Speciální síly AČR

Speciálním silám AČR bylo dodáno dalších 5 ks zhodnocených lehkých obrněných vozidel IVECO M65E19WM 4x4 CZ/II ZST/2020-SF zahrnující zvýšení bojeschopnosti a ochrany osádky instalací balisticky chráněné nástavby ložné plochy.

Český institut pro akreditaci (ČIA) akreditoval u VVÚ nové metody zkoušení

Dne 8.12.2022 byly ve Středisku zkoušení akreditovány národním akreditačním orgánem ČIA nové metody zkoušení

Významná událost - 10. výročí státního podniku Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Dne 8. prosince 2022 si zaměstnanci VVÚ připomenuli 10. výročí státního podniku. Setkání se uskutečnilo v kongresovém hotelu OREA, dříve Voroněž.

COUNTERFOG ocenění

Nejvyšší ocenění výsledků bezpečnostního výzkumu financovaného EU v soutěži „Security Innovation Award 2022" získal projekt COUNTERFOG na jehož řešení se úspěšně podílel i vědecký tým VVÚ, s. p.

Mezinárodní veletrh obranného průmyslu Kielce 2022

V minulém týdnu (6.9.2022 – 8.9.2022) navštívila delegace Vojenského výzkumného ústavu, s. p. v čele s ředitelem, mezinárodní veletrh obranného průmyslu Kielce 2022.