Tradice, zkušenost, flexibilita, kvalita

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Sekce chemická, biologická a radiační ochrana – SChBRO

Hlavním posláním sekce chemické, biologické a radiační ochrany (SChBRO) je výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblastech:

 • detekce a identifikace vysoce toxických a radioaktivních látek a průmyslových škodlivin
 • ochrany osob, techniky a materiálů proti účinkům chemických, radioaktivních, bakteriologických látek, průmyslových škodlivin a ionizujícího záření
 • prostředků dekontaminace techniky, materiálů, objektů, komunikací, terénu a osob
 • analýzy neznámých vysoce toxických a radioaktivních vzorků
 • laboratorního a polygonního testování detekčních, ochranných a dekontaminačních prostředků
 • speciálních experimentů s použitím reálných vysoce toxických chemických látek
 • výcviku specialistů s použitím reálných vysoce toxických chemických látek.

Aktivity sekce jsou směřovány do všech oblastí OPZHN (CBRN), vzhledem ke speciálnímu vybavení sekce a jejímu odbornému zázemí je její zaměření orientováno především na oblast vojenské chemie s důrazem na bojové chemické látky, významné průmyslové škodliviny a toxiny.

Více informací

volná místa

Sekce speciální elektronika a maskování - SSEM

Hlavním posláním sekce speciální elektroniky a maskování (SSEM) je výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblastech:

 • radioelektronické pasivní systémy a prostředky elektronického boje
 • výzkum, vývoj a zakázková výroba elektronických obvodových řešení v oblasti příjmu a zpracování signálů a biomedicíny
 • tvorba aplikačního programového vybavení, programování hradlových polí
 • prototypová realizace konstrukcí pro elektroniku a desek tištěných spojů
 • zjišťování IED
 • maskování osob, techniky a bojové činnosti, klamání bojové činnosti.

Sekce se vzhledem k vysoce specializovanému zaměření nosných oborů na vojenskou problematiku orientuje především:

 • na výzkum a vývoj ve prospěch AČR formou projektů obranného VaVI
 • na zapojování se do řešení mezinárodních projektů VaV v rámci NATO i EU
 • na spoluřešení projektů obranného VaVI s civilními institucemi, podniky obranného průmyslu ČR a vysokými školami
 • na poskytování služeb vojenským útvarům a realizace dodávek pro AČR
 • na poskytování služeb a zakázek do civilního sektoru.

Více informací

volná místa

Sekce materiálové inženýrství - SMI

Hlavním posláním sekce materiálového inženýrství (SMI) je výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblasti materiálů a technologií potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Nejvýznamnější profilovou oblastí sekce jsou progresivní materiálová a technologická řešení pancéřové ochrany vojenské techniky. Sekce se zaměřuje na zajištění a zvyšování odolnosti vojenské techniky proti střelám, střepinám a výbuchu na základě současných a budoucích potřeb AČR a NATO. Mnoho vyvinutých řešení je zavedeno do výzbroje AČR.

Nejdůležitější oblasti činnosti SMI se týkají:

 • pokročilých materiálů a technologií jejich zpracování a aplikací,
 • zkoušení materiálů, protikorozní ochrany a expertizních činností,
 • kovových, keramických a kompozitních pancéřových materiálů,
 • pasivních, reaktivních a aktivních systémů balistické ochrany,
 • ochrany vozidel a objektů proti účinkům výbuchu,
 • výkonu činnosti Národní Autority pro STANAG 4569, 4686, 2920, 4630, 4370

Více informací

volná místa

Kontakt

Vojenský výzkumný ústav. s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
zobrazit na mapě

Tel.: +420 543 562 111
Tel.: +420 543 562 107
Fax: +420 543 562 100

E-mail: vvu@vvubrno.cz
Datová schránka: n62kuhr

IČ: 29372259
DIČ: CZ29372259

Kontaktní formulář

Vyplňte kontrolní otázku: osm + = 12

Veřejné zakázky

Informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele.

Profil zadavatele je provozován na adrese www.vhodne-uverejneni.cz, kde je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

Vojenský výzkumný ústav je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou A25718. Datum zápisu je 27.9.2012.

Aktuality

Spolupráce mezi VVU a USA v oblastech výcviku, výzkumu a vývoje ochrany proti zbraním hromadného ničení je úspěšná a bude pokračovat.

Předmětem jednání bylo hodnocení současné, dnes téměř třicetileté spolupráce s výhledem na příští tři roky v oblastech výcviku, výzkumu a vývoje v oblasti ochrany proti zbraním hromadné ničení.

Udělení rezortního vyznamenání Ministerstva obrany zaměstnanci VVÚ

Náš zaměstnanec, manažer marketingu, Ing. Libor ŠVEC nebo také plk. gšt. v.v. Libor ŠVEC, převzal dne 28.6.2024 z rukou ministryně obrany paní Mgr. Jany Černochové za přítomnosti prezidenta republiky Záslužný kříž ministra obrany České republiky u příležitosti slavnostního nástupu ke dni ozbrojených sil konaném na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově.

VVU na cvičení CORONAT MASK 2024

Ve dnech 10. až 14. června 2024 se uskutečnilo mezinárodní cvičení chemických jednotek pod označením CORONAT MASK 2024 (COMK24). Přípravou cvičení v tomto roce byl pověřen 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany ve spolupráci s iniciativou Framework Nations Concept (FNC), konkrétně CBRN Protection Cluster. COMK24 proběhlo v prostorech Vojenského újezdu Hradiště, výcvikového prostoru Pereč a na výcvikovém polygonu v blízkosti města Liberce.

VVÚ na konferenci Spojovací vojsko 2024

Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany pořádala ve dnech 5. –6. června 2024 v prostorech cvičiště „Bečva“ v posádce Lipník nad Bečvou VIII. konferenci Spojovacího vojska Armády České republiky. Konference se aktivně zúčastnili zástupci Vojenského výzkumného ústavu, s. p.

Video