Středisko zkoušení

Středisko zkoušení je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1449. Akreditaci získalo v roce 2004. V současné době má od ČIA uděleno Osvědčení o akreditaci č. 141/2014 a Přílohu č. 1 k tomuto Osvědčení. Předmětem akreditace jsou: Zkoušky klimatické a korozní odolnosti nátěrových systémů a výrobků, mechanických vlastností kovových a keramických materiálů, stanovení parametrů drsnosti, metalografické zkoušky, zkoušky spektrálních charakteristik a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů.

Středisko zkoušení je rozděleno do tří částí: