Ing. Pavel Mužák jmenován zástupcem ředitele VVÚ, s. p.

Ing. Pavel Mužák byl ředitelem Vojenského výzkumného ústavu, s. p., Ing. Pavlem Čudou, Ph.D,.dnem 1. 10. 2018 na pozici

"Zástupce ředitele - manažer strategických projektů".