Jmenování ředitele Vojenského výzkumného ústavu, s. p.

Dne 22. srpna 2018 jmenoval ministr obrany ČR Lubomír Metnar ředitelem Vojenského výzkumného ústavu, s. p. Ing. Pavla Čudu, Ph.D.