Indický generál Dua jednal s vojenskými státními podniky.

V rámci čtyřdenní oficiální návštěvy České republiky se náčelník Integrovaného obranného štábu Indie generálporučík Satish Dua setkal ve čtvrtek 22. března 2018 se zástupci státních podniků patřících do působnosti Ministerstva obrany ČR. Za VVÚ, s. p. se jednání, které probíhalo u Vojenského technického ústavu, s. p. , Praha, zúčastnili Ing. Radoslav Rotrekl, Ing. Miroslav Skoumal, CSc a Ing. Robert Zvolánek.  Hosta přijal a pracovní jednání vedl zástupce AOBP Ing. Dušan Švarc.

Indická delegace se zajímala o informace týkající se našich schopnosti v oblastech odborné působnosti a konkrétní výsledky výzkumné a vývojové činnosti především v oblasti chemické, biologické a radiační ochrany a taktéž v oblasti speciální elektroniky a elektronického boje. Delegace také v průběhu návštěvy projevila zájem o další kurzy pro specialisty chemického vojska. Tyto kurzy náš ústav pořádal pro Indickou armádu již v minulosti.  V pátek 23. března návštěva delegace pokračovala u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.