Novoroční přání ředitele 2018

Dovolte mi, abych Vám, co nejzdvořileji poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a srdečně popřál mnoho zdraví, spokojenosti, radosti a úspěchů v roce 2018.

Ředitel ústavu RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.