Ocenění ředitele NATO - SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION

V minulých dnech obdržel ředitel VVÚ děkovný dopis ředitele NATO - Science and Technology organization (NATO/STO), ve kterém oceňuje práci a přínos pana Ing. Radomíra Pavlíka, Ph.D. v mezinárodní pracovní skupině NATO/STO na téma „Technologické postupy detekce ohrožení a odminování cest“ v roce 2017. Pracovní skupina řešila potenciál a omezení technik pro boj proti hrozbě min, improvizovaným výbušným zařízením apod.

   V minulých letech (2006, 2012 a 2015) podobná ocenění obdržel Ing. Jiří Plachý, CSc za práci v skupinách NATO/STO na téma „Senzory & maskovací a klamné prostředky účinné vůči senzorům“, „Využití/dynamické řízení adaptivních maskovacích materiálů“ a „Účinnost maskovacích opatření vůči maskování a klamání protivníka“.

 Oběma pracovníkům Sekce speciální elektronika a maskování děkuji za práci a blahopřejeme.

 

RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., ředitel