Poděkování

V průběhu měsíce října letošního roku byla na ředitelství ústavu doručena hned dvě poděkování za kvalitní práci našich spoluzaměstnanců. V obou případech se jednalo o pracovníky Terénního pracoviště Kamenná chaloupka - sekce chemické, biologické a radiační ochrany.

Za odvedenou práci a vzornou reprezentaci ústavu patří i mé poděkování.

RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

ředitel