Návštěva vojenské delegace VSR.

   Vojenský výzkumný ústav již podruhé během roku navštívila vojenská delegace Vietnamské socialistické republiky, tentokrát vedená genmjr. Ha Van Cunem –  náčelníkem chemického vojska MNO VSR. Delegaci přivítal a rozhovory vedl Ing. Pavel Čuda, CSc. – vedoucí sekce CBRN.

   Delegaci doprovázeli genmjr. Le Ky Nam – zástupce ředitele Vojenské technické akademie MNO VSR,  prezident společnosti PAMA corporation, s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm a ředitel ORITEST Praha pan ing. Josef Orel.

   V průběhu návštěvy se delegace intenzivně zajímala o činnost našeho ústavu, výsledky naší práce za poslední roky a zejména o problematiku CBRN a konkrétních výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Velmi intenzivní a živá diskuse byla vedena o mobilní průzkumné soupravě lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN.