Vojenský výzkumný ústav, s.p. se bude podílet na dodávkách pandurů pro českou armádu

Koncem ledna byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) smlouva na dodávku 20 speciálních kolových transportérů Pandur. Cena podvozkové části pandurů od nynějšího českého výrobce bude nižší, než jaká byla u původních dodávek z Rakouska, především se však na výrobě vozidel budou v mnohem větší míře podílet čeští subdodavatelé.

    Na vývoji speciálního vybavení pro nové pandury se podílí i brněnský státní Vojenský výzkumný ústav (VVÚ). Pro výrobu velitelsko-štábních a spojovacích pandurů bude VVÚ dodávat nasmlouvané služby a zařízení, konkrétně půjde o přídavnou balistickou ochranu, systém detekce BCHL, a systémy utajovaného přenosu dat. Podílí se také na dodávce sedaček osádky a a modulárních maskovacích souprav. Účast na projektu speciálních verzí vozidel Pandur je pro náš podnik významný především tím, že ve všech oblastech naší součinnosti na jeho dodávce se jedná o uplatnění a využití výsledků a zkušeností naší výzkumné a vývojové činnosti.

    VVÚ je významnou institucí nejen pro resort obrany, jenž je jejím zakladatelem, a českou armádu, ale i důležitým partnerem pro výrobce obranné techniky v České republice a zahraničí. Má za sebou celou řadu úspěšných vývojových i modernizačních projektů. Mezi nejvýznamnější patří chemické průzkumné vozidlo S LOV CBRN a vysoce citlivý detektor BCHL – READER CH, prostředky průzkumu a elektronického boje jako jsou RAPAMED, MRTP, RUP FM, SRTP nebo přenosný průzkumný prostředek proti výbušným nástražným systémům RC IED a další. Výrazných úspěchů dosahuje ústav v oblasti materiálového inženýrství především ve výzkumu složených keramických a kompozitních pancířů, transparentních pancířů a zkoušek balistické a protivýbuchové ochrany. Zde bych zmínil kompozitní přídavný pancíř a slet právě pro vozidla Pandur, pokročilou aktivní ochranu proti střelám s kumulativní hlavicí nebo pohotovostní úkryt IGLOO.

    Loni otevřený kopřivnický podnik TDV dodá Armádě ČR podle uzavřené smlouvy 6 kusů kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních, 14 kusů kolových obrněných vozidel spojovacích a 6 pracovišť pro činnost štábu v poli, která budou funkčně propojeny s velitelskými pandury. Jedná se již o historicky druhý kontrakt na dodávku v Česku vyráběných pandurů po loňském kontraktu na dodávku těchto transportérů pro indonéskou armádu. Celková cena je cca 1,7 miliardy Kč bez DPH (cca 2 miliardy s DPH, která se ale vrací zpět do státního rozpočtu). Více než polovina ceny vozidel je tvořena speciálním komunikačním, spojovacím, elektronickým a dalším vybavením, na jehož produkci se významně podílejí desítky českých výrobců a dodavatelů.