Aktuality

Novoroční přání ředitele 2018

Dovolte mi, abych Vám, co nejzdvořileji poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a srdečně popřál mnoho zdraví, spokojenosti, radosti a úspěchů v roce 2018. Ředitel ústavu RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Ocenění ředitele NATO - SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION

V minulých dnech obdržel ředitel VVÚ děkovný dopis ředitele NATO - Science and Technology organization (NATO/STO), ve kterém oceňuje práci a přínos pana Ing. Radomíra Pavlíka, Ph.D. v mezinárodní pracovní skupině NATO/STO na téma „Technologické postupy detekce ohrožení a odminování cest“ v roce 2017. Pracovní skupina řešila potenciál a omezení technik pro boj proti hrozbě min, improvizovaným výbušným zařízením apod.    V minulých letech (2006, 2012 a 2015) podobná ocenění ob...

Poděkování

V průběhu měsíce října letošního roku byla na ředitelství ústavu doručena hned dvě poděkování za kvalitní práci našich spoluzaměstnanců. V obou případech se jednalo o pracovníky Terénního pracoviště Kamenná chaloupka - sekce chemické, biologické a radiační ochrany. Za odvedenou práci a vzornou reprezentaci ústavu patří i mé poděkování. RNDr. Bohuslav Šafář, CSc. ředitel  

Vojenský výzkumný ústav, s.p. se bude podílet na dodávkách pandurů pro českou armádu

Koncem ledna byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) smlouva na dodávku 20 speciálních kolových transportérů Pandur. Cena podvozkové části pandurů od nynějšího českého výrobce bude nižší, než jaká byla u původních dodávek z Rakouska, především se však na výrobě vozidel budou v mnohem větší míře podílet čeští subdodavatelé.     Na vývoji speciálního vybavení pro nové pandury se podílí i brněnský státní Vojenský výzkumný ústav (VV...