Aktuality

Indický generál Dua jednal s vojenskými státními podniky.

V rámci čtyřdenní oficiální návštěvy České republiky se náčelník Integrovaného obranného štábu Indie generálporučík Satish Dua setkal ve čtvrtek 22. března 2018 se zástupci státních podniků patřících do působnosti Ministerstva obrany ČR. Za VVÚ, s. p. se jednání, které probíhalo u Vojenského technického ústavu, s. p. , Praha, zúčastnili Ing. Radoslav Rotrekl, Ing. Miroslav Skoumal, CSc a Ing. Robert Zvolánek.  Hosta přijal a pracovní jednání vedl zástupce AOBP Ing. Dušan Švarc. Indick...

Ocenění ředitele NATO - SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION

V minulých dnech obdržel ředitel VVÚ děkovný dopis ředitele NATO - Science and Technology organization (NATO/STO), ve kterém oceňuje práci a přínos pana Ing. Radomíra Pavlíka, Ph.D. v mezinárodní pracovní skupině NATO/STO na téma „Technologické postupy detekce ohrožení a odminování cest“ v roce 2017. Pracovní skupina řešila potenciál a omezení technik pro boj proti hrozbě min, improvizovaným výbušným zařízením apod.    V minulých letech (2006, 2012 a 2015) podobná ocenění ob...

Poděkování

V průběhu měsíce října letošního roku byla na ředitelství ústavu doručena hned dvě poděkování za kvalitní práci našich spoluzaměstnanců. V obou případech se jednalo o pracovníky Terénního pracoviště Kamenná chaloupka - sekce chemické, biologické a radiační ochrany. Za odvedenou práci a vzornou reprezentaci ústavu patří i mé poděkování. RNDr. Bohuslav Šafář, CSc. ředitel